Stoły do jadalni

Masywne stoły drewnie wykonane w całości z litego drewna.

Zobacz

Stoliki salonowe

Naturalne drewno, proste formy, masz pomysł na wlasny projekt daj nam znac!.

Zobacz
image01

Donice/kwietniki

Nasza propozycja do ogrodu, na taras lub do wewnątrz

Zobacz
imagef1

Łóżka

Na dobry i spokojny sen

Zobacz wiecej
images/01.png

FAQ

    •     

   • Z jakiego drewna wykonujecie meble? 

    Nasze meble w całości wykonujemy z drewna świerkowego pochodzącego ze Skandynawii, rzadziej z drewna jesionowego.

    Drewno używane to świerk skandynawski odzyskiwany w czasie selekcji z blatów rusztowań budowlanych.   

   • Czym zabezpieczacie drewno?

    W przypadku mebli ogrodowych drewno impregnujemy produktami firmy Tikkurila i WOCA.

    Meble do wewnątrz barwimy farbami akrylowymi firmy Tikkurila mieszanymi na życzenie według wzornika kolorów RAL. lub woskami/olejowoskami firmy Fiddes and Sons Ltd.

    Meble z drewna używanego zabezpieczamy  twardym bezbarwnym olejowoskiem firmy Fiddes and Sons Ltd lub dla poprawienia efektu kolorami typy "wash" i jest do barwa biała lub szara.

    kolory

   • Jaka jest optymalna wilgotność powietrza wnętrza dla mebli z litego drewna.     

    Jako, że drewno jest surowcem naturalnym , który pod wpływem wilgotności w powietrzu kurczy sie i rozszerza optymalna zalecana wilgotność powietrza wnętrza wynosi pomiędzy 40% - 60%.

   • Jaki jest czas realizacji zamówienia ?

    Zamówienia realizujemy w terminie od 1 do 3 tygodni.

   •  

   • Gwarancja

    Udzielamy gwarancji na 1 rok. Gwarancją producenta nie są objęte:

    • Uszkodzenia wynikłe przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie (przez Klienta).

    • Uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta.

    • Uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania.

    • Nierównomiernego wybarwienia wynikające z naturalnych właściwości materiału - drewno jako materiał naturalny może ulegać zmianom kolorystycznym, pod wpływem promieni UV, może jaśnieć lub ciemnieć.

    • Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu oraz ustawienia produktu, np. meble ustawione na podłodze z ogrzewaniem podłogowym, meble ustawione przy kominku lub bezpośrednio przy urządzeniach grzejnych.

    • Uszkodzenia powstałe przez ustawienie na meblach bardzo gorących oraz bardzo zimnych przedmiotów oraz czyszczenia środkami chemicznymi.

    • Uszkodzenia powstałe na wskutek długotrwałego kontaktu z wodą, zalania mebla wodą lub inną cieczą.

    • Uszkodzenia wynikające z użytkowania mebli w pomieszczeniu o wilgotności mniejszej niż 45% oraz większej niż 60 % (przy niskiej wilgotności mogą powstać pęknięcia i szczeliny, przy wyższej wilgotności mogą powstać wypaczenia i nierówności).

    • Uszkodzenia powstałe podczas transportu mebli wykonanym na zlecenie klienta przez firmę spedycyjną. 

    • Wady i uszkodzenia (z którymi Klient zapoznał się przy odbiorze produktu) z powodu których obniżono cenę,

    • Uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia, np. zarysowania, wgniecenia,

    • Uszkodzenie produktu poprzez przykrycie dużej powierzchni materiałami takim jak szkło, pcv, folia, kamień, które to materiały zapobiegają naturalnemu procesowi oddychania drewna,

    • Zabrudzenia,

    • Stwierdzenia niewłaściwego sposobu czyszczenia i konserwacji.

    • Szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta.

    • Uszkodzeń mechanicznych (np. rysy, obicia).

    Za wady nie zostaną uznane:

    • Zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej eksploatacji mebla.

    • Właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału.

    • Naturalne różnice w odcieniu drewna.

    • Widoczne promienie rdzeniowe drewna (element budowy anatomicznej drewna).

    • Niewielkie ciemniejsze zabarwienia (tzw. fałszywa twardziel - element anatomicznej budowy drewna).

    • Niewielkie zaprawki ubytków w drewnie.

    POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

    1. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dokonanie przez Klienta uzasadnionego i zgodnego z poniższymi wymogami zgłoszenia reklamacyjnego.

    2. Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie lub e mail poprzez przesłanie zdjęć z opisaniem usterki wraz z oryginalnym dowodem zakupu w terminie nie później niż 7 dni od daty ujawnienia wady, chyba że rodzaj wady wymaga natychmiastowego zgłoszenia.

    3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

    4. Po uznaniu reklamacji reklamujący zobowiązany jest do dostarczenia produktu do miejsca przeprowadzenia naprawy wskazanym przez producenta.

    5. Reklamowany produkt musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony na czas transportu.

    6. Gwarant nie ponosi kosztów transportu.

    Zasady użytkowania i konserwacji
    Meble drewniane muszą być zabezpieczone odpowiednim preparatem do drewna.

    1. Meble wykonane z drewna, mimo swej odporności na wilgoć, nie mogą mieć długotrwałego kontaktu z wodą

    2. Mebli wykonanych z drewna nie należy przykrywać materiałami takimi jak : szkło, blaty szklane, pcv, folia, kamień po to aby zapewnić naturalny proces oddychania drewna

     1. W przypadku zalania substancją płynną (np. wodą) meble należy jak najszybciej wytrzeć i umożliwić całkowite wyschnięcie.

     2. Do czyszczenia mebli nie należy używać wody oraz środków i przedmiotów czyszczących zawierających materiały ścierne, kwasy, rozpuszczalniki chemiczne, związki chloru oraz innych agresywnych środków czyszczących

     3. Do konserwacji mebli olejowanych/woskowanych należy używać ogólnie dostępnych środków przeznaczonych do powierzchni olejowanych/woskowanych, zgodnie z instrukcją ich producenta.

     4. W przypadku mebli ręcznie malowanych do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych ani wody. Czyścić na sucho.

     5. Meble drewniane przeznaczone są do użytkowania w warunkach domowych w normalnej wilgotności powietrza 45%-60% (nie dotyczy mebli ogrodowych)

     6. Zimą bądź w okresach wzmożonych opadów zalecamy przechowywać meble ogrodowe z zadaszonym i względnie suchym miejscu.

     7. Meble zakupione w stanie surowym, niepomalowane, nie zostaną objęte gwarancją jeśli Klient nie zabezpieczy ich od razu po otrzymaniu mebli.

    Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje utratę gwarancji na materiał i usługę.

    Zakupili Państwo produkt ekologiczny wysokiej jakości w 100% z naturalnego drewna . Muszą państwo jednak mieć świadomość, że nawet tego typu meble również zużywają się dlatego kilka podstawowych, powyższych zasad powinno być przestrzeganych w celu wydłużenia ich żywotności:

    Drewno jest materiałem higroskopijnym, który rozszerza się gdy wilgotność powietrza rośnie lub kurczy gdy wilgotność spada. Może to powodować powstawanie szczelin, deformacje mebli i pęknięcia gdy wilgotność powietrza jest za wysoka lub za niska w pewnym przedziale czasu. Mikropęknięcia, wycieki żywicy, poszarzenia, zmiany odcienia, sęki, szorstkość powierzchni, różnice odcieni, wahania wymiarów stanowią naturalną charakterystykę drewna i nie mogą być podstawą do reklamacji.

    Proszę pamiętać, że stosowanie powyższych zaleceń znacznie wydłuża żywotność mebli drewnianych i zmniejsza ryzyko „naturalnej pracy drewna” ale nie wyklucza jej całkowicie. Przesuszenie lub zawilgocenie drewna wykraczające poza normy podane wyżej nie może być przedmiotem reklamacji.

     

Nasza kolekcja: